Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica 580 677 45,68  580 677 45,68
Michał Sroczyński 300 000 23,60 300 000 23,60
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 84 647 6,66 84 647 6,66
Webtradecenter Sp. z o.o. 65 000 5,11 65 000 5,11
Pozostali akcjonariusze 240 976 18,95 240 976 18,95
 Razem   1.271.300  100  1.271.300  100

*stan na dzień 20 grudnia 2018 roku.