Mateusz Paradowski

InnerValue Investor Relations

m.paradowski@innervalue.pl +48 516 089 279

Marcin Droba

InnerValue Investor Relations

m.droba@innervalue.pl +48 502 258 305

InnerValue Investor Relations

ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, PL

+48 22 292 04 28

Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Orzechowskiego 21a, 04-824 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000 068 2579; NIP 952-213-00-77; wysokość kapitału zakładowego wynosi 188 025,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.