Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica 580 000 46,27  580 000 46,27
Michał Sroczyński 300 000 23,93 300 000 23,93
Webtradecenter Sp. z o.o. 100 000 7,98 100 000 7,98
Altus TFI S.A. 98 671 7,87 98 671 7,87
Pozostali akcjonariusze serii B 89 829 7,17 89 829 7,17
Pozostali akcjonariusze serii A 85 000 6,78 85 000 6,78
 Razem   1.100.000  100  1.588.000  100