Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

fundusze ue logo ue flag

Dofinansowanie projektu z UE:

Wartość projektu 3.604.125,00 PLN
Dotacja 2.605.875,00 PLN

Cherrylytics

Celem Projektu jest opracowanie platformy do inteligentnej analizy danych generowanych w czasie rzeczywistym przez zachowanie użytkowników gier typu freemium / free-to-play. Dzięki opracowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowaniu autorskiego modelu analitycznego, platforma umożliwi automatyczną analizę danych w celu rekomendowania zmian w środowisku gry prowadzących do optymalizacji zdefiniowanych przez deweloperów KPI (Key Performance Indicators) gry.

W skład rozwiązania wejdą:

− autorski model analityczny,

− algorytmy sztucznej inteligencji odpowiedzialne za automatyczną analizę danych i wydawanie rekomendacji dotyczących zmian w środowisku gry,

− aplikacja z interfejsem umożliwiającym intuicyjne obsługiwanie platformy,

− uniwersalne API i SDK umożliwiające implementację rozwiązania do popularnych silników do produkcji gier wideo typu freemium/freeto-play.