Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

fundusze ue logo ue flag

Dofinansowanie projektu z UE:

Wartość projektu 4.365.461,69
Dotacja 2.775.542,21

20/11/2017

Zapytanie ofertowe – Asystent

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020....

Download PDF, 1.16 MB
20/11/2017

Zapytanie ofertowe – Ekspert ds. sztucznej inteligencji

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020....

Read more
Download PDF, 967.50 KB
20/11/2017

Zapytanie ofertowe – Kierownik B+R

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020....

Read more
Download PDF, 1.05 MB