Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2018 roku

26 March 2018

Zarząd Cherrypick Games S.A. (“Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XII p.