Akcjonariusz Ilość akcjiUdział w kapitale zakładowym [%]Ilość głosówUdział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica  552 497 40,65 552 497 40,65
Michał Sroczyński  280 065 20,60 280 065 20,60
Movie Games 68 101 5,01 68 101 5,01
Metlife  49 983 3,68 49 983 3,68
Inni408 65430,06 408 654 30,06
 Razem 1 359 300 100 1 359 300 100

*stan na dzień 25 Października 2021 roku.