AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale zakładowym [%]Ilość głosówUdział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica  552 49740,65 552 497 40,65
Michał Sroczyński  280 06520,60 280 065 20,60
Inni 526 73838,75 526 73838,75
Razem  1 359 300100 1 359 300 100

* stan na dzień 12 lipca 2022 roku.