Akcjonariusz Ilość akcjiUdział w kapitale zakładowym [%]Ilość głosówUdział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica 50962640,10 509626 40,10
Michał Sroczyński 259 91520,44 259 915 20,44
Webtradecenter Sp. z o.o. 65 0005,1165 0005,11
Rockbridge678875,34 67887 5,34
Pozostali akcjonariusze  368872 29,01 368872 29,01
 Razem   1.271.300 100 1.271.300 100

*stan na dzień 17 czerwca 2019 roku.