Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Marcin Kwaśnica 580 394 45,68  580 394 45,68
Michał Sroczyński 300 000 23,61 300 000 23,61
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 84 647 6,66 84 647 6,66
Webtradecenter Sp. z o.o. 65 000 5,12 65 000 5,12
Pozostali akcjonariusze 240 459 18,93 240 459 18,93
 Razem   1.270.500  100  1.270.500  100

*stan na dzień 17 września 2018 roku.