Animatorem rynku dla Cherrypick Games S.A. jest

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (31-545) przy ul. Mogilskiej 65, KRS: 33118, NIP: 676-10-44-221