Autoryzowanym Doradcą Cherrypick Games S.A. jest:

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-014) przy ul. Stanisława Moniuszki 1A wpisana pod numerem KRS 0000351323 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 521-33-39-423.