Autoryzowanym Doradcą Cherrypick Games S.A. jest:

EQ1 sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-008) przy ul. Marszałkowskiej 126/134 wpisana pod numerem KRS 0000895234 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 525-28-59-262.