Biegłym rewidentem Cherrypick Games S.A. jest:

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-131) przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E wpisana pod numerem KRS 369868 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 778-14-76-013.