• EBITDA (Earnings Before Interest, Depreciation, Taxes and Amortization) Spółki za rok obrotowy 2017 wyniesie 4,4 mln zł. Opinia biegłego rewidenta o kompletności i rzetelności przyjętych przez Cherrypick Games S.A. podstaw i istotnych założeń prognozy wyników finansowych jest do pobrania pod przyciskiem pobierz.
    Pobierz PDF, 227.65 KB