Investor Relations

Cherrypick Games

ir@cherrypickgames.com

Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Izbicka 8a, 04-839 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000 068 2579; NIP 952-213-00-77; wysokość kapitału zakładowego wynosi 188 025,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.