Kamila Petrus

InnerValue Investor Relations

k.petrus@innervalue.pl +48 502 258 385

InnerValue Investor Relations

ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, PL

+48 22 292 04 28

Krzysztof Kleczkowski

InnerValue Investor Relations

k.kleczkowski@innervalue.pl +48 533 070 550

Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Izbicka 8a, 04-839 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000 068 2579; NIP 952-213-00-77; wysokość kapitału zakładowego wynosi 188 025,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.