Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 25 stycznia 2022 roku

27 grudnia 2021

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 25 stycznia 2022 roku

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 września 2021 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Spaces Marszałkowska, ul. Marszałkowska 126/134 (I piętro), 00-008 Warszawa.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez
pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: 

Załączniki:

CHP Informacja o liczbie akcji NWZ
CHP Formularz NWZ
CHP Ogłoszenie NWZ
Projekty uchwał 25.01.2022
CHP odpowiedzi na pytania podczas NWZ