Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

1 czerwca 2018

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1)  oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XII p.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.