Raport bieżący nr 6/2018

1 czerwca 2018

Skrócona nazwa Emitenta: Cherrypick Games S.A.

Temat: Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.