Raport bieżący nr 1/2020

8 stycznia 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021 roku otrzymał od Pana Olivera Kerna – Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR _”Powiadomienie”_. W załączeniu Spółka przekazuje treść Powiadomienia.

Załącznik nr 1