Raport bieżący nr 1/2020

30 stycznia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Postawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2020:
– raport za rok obrotowy 2019 r. – 19 marca 2020 r.
– raport za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 r.
– raport za II kwartał 2020 r. – 6 sierpnia 2020 r.
– raport za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.