Raport bieżący nr 1/2023 EBI

31 stycznia 2023

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023:

– Raport za 2022 rok – 17 lutego 2023 roku,
– Raport za I kwartał 2023 roku – 12 maja 2023 roku,
– Raport za II kwartał 2023 roku – 2 sierpnia 2023 roku,
– Raport za III kwartał 2023 roku – 9 listopada 2023 roku.