Raport bieżący nr 10/2018

23 sierpnia 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania inteligentnej platformy analitycznej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku Cherrypick Games S.A. („Spółka”) o dofinansowanie projektu pn. Opracowanie inteligentnej platformy analitycznej przeznaczonej do analizy środowiska gry oraz zachowań użytkowników gier typu freemium / free-to-play” („Projekt”) złożonego w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Zarząd Spółki informuje, iż powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie Projektu.

Koszt całkowity Projektu wynosi 3,6 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2,6 mln zł. Czas trwania projektu zaplanowano na okres 30 miesięcy.

W ramach Projektu Spółka zamierza opracować platformę do inteligentnej analizy danych generowanych w czasie rzeczywistym przez użytkowników gier typu freemium / free-to-play. Dzięki opracowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowaniu autorskiego modelu analitycznego, platforma umożliwi automatyczną analizę danych w celu rekomendowania zmian w środowisku gry prowadzących do optymalizacji zdefiniowanych przez deweloperów kluczowych parametrów gry (KPI – Key Performance Indicators).