Raport bieżący nr 10/2019

24 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Ponadto podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.

Załącznik nr 1