Raport bieżący nr 10/2019

7 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2019 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

Marcin Kwaśnica posiadał 508.906 akcji Spółki, z których przysługiwało 508.906 głosów, co stanowiło 66,10% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 40,03% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Michał Sroczyński posiadał 259.700 akcji Spółki, z których przysługiwało 259.700 głosów, co stanowiło 33,73% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 20,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik nr 1