Raport bieżący nr 10/2021

21 kwietnia 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. Marcin Kwaśnica posiadał 446 126 akcji Spółki, z których przysługiwało 446 126 głosów, co stanowiło 61,23% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 32,82% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Michał Sroczyński posiadał 280 065 akcji Spółki, z których przysługiwało 280 065 głosów, co stanowiło 38,44% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 20,60% ogólnej liczby głosów w Spółce.