Raport bieżący nr 10/2022 EBI

29 kwietnia 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną (drugą) kadencję w następującym składzie:

– Artur Winiarski,

– Tomasz Gapiński,

– Marcin Droba,

– Tomasz Litwiniuk,

– Artur Fal.

Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy członku Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys – członek RN – Artur Winiarski
Życiorys – członek RN – Tomasz Gapiński
Życiorys – członek RN – Marcin Droba
Życiorys – członek RN – Tomasz Litwiniuk
Życiorys – członek RN – Artur Fal