Raport bieżący nr 10/2022 ESPI

12 maja 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego Kuu Hubb Oy przez Sąd Rejonowy w Helsinkach

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zawarcie umowy cesji wierzytelności _”Umowa cesji wierzytelności”_, Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 12 maja 2022 r. otrzymał informację o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego Kuu Hubb Oy przez Sąd Rejonowy w Helsinkach _”Plan restrukturyzacyjny”_. Decyzja o zatwierdzeniu Planu restrukturyzacyjnego zgodnie z prawem fińskim, stanie się prawomocna w przypadku braku złożenia sprzeciwu przez wierzycieli w terminie 30 dni.

Zatwierdzenie Planu restrukturyzacyjnego jest jednym z warunków realizacji Umowy cesji wierzytelności.