Raport bieżący nr 11/2019

18 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A CHERRYPICK GAMES S.A.
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks „Aneks” do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 maja 2018 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A Umowa”. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Na mocy Aneksu, kwota finansowania została ustalona na 2 mln i obowiązuje do dnia 6 czerwca 2020 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.