Raport bieżący nr 11/2020

18 sierpnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z KuuHuub Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie otrzymania potwierdzenia uznania sporu z KuuHubb Oy przed Sądem Arbitrażowym w Helsinkach za rozpoczęty informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego w Helsinkach („Sąd Arbitrażowy”), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy nakazał KuuHubb Oy zapłatę na rzecz Spółki 1.600.000 euro (jeden milion sześćset tysięcy euro) z karnymi odsetkami w wysokości 10% w skali roku od następujących kwot i począwszy od następujących terminów do momentu ich zapłaty:

100.000 euro od 29 czerwca 2019 r.,

200.000 euro od 30 lipca 2019 r.,

300.000 euro od 29 sierpnia 2019 r.,

400.000 euro od 29 września 2019 r.

500.000 euro od 30 października 2019 r.

600.000 euro od 29 listopada 2019 r.,

700.000 euro od 30 grudnia 2019 r.,

800.000 euro od 29 stycznia 2020 r.,

900.000 euro od 29 lutego 2020 r.,

1.000.000 euro od 31 marca 2020 r.,

1.100.000 euro od 29 kwietnia 2020 r.,

1.200.000 euro od 30 maja 2020 r.,

1.300.000 euro od 29 czerwca 2020 r.,

1.400.000 euro od 30 lipca 2020 r.,

1.500.000 euro od 29 sierpnia 2020 r. oraz

1.600.000 euro od 29 września 2020 r .

Sąd Arbitrażowy oddalił wszystkie żądania KuuHubb Oy.

Wyrok zawiera oświadczenie, że w stosunkach między stronami koszty sądowe, wynagrodzenie oraz koszty Arbitra ponosi wyłącznie KuuHubb Oy.

Ponadto, Sąd Arbitrażowy nakazał KuuHubb Oy zapłatę kwoty 297.984 euro na rzecz Spółki tytułem zwrotu poniesionych kosztów prawnych wraz z odsetkami za zwłokę.