Raport bieżący nr 11/2020

4 lipca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, na mocy których odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Christiana Gloe oraz Pana Krzysztofa Sroczyńskiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, na mocy której powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Rafała. W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Jakuba Rafała.

Załącznik nr 1