Raport bieżący nr 11/2022 ESPI

24 maja 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Realizacja umowy cesji wierzytelności – otrzymanie 200.000 euro

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zawarcie umowy cesji wierzytelności _”Umowa cesji wierzytelności”_ oraz ESPI nr 10/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie otrzymania informacji o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego Kuu Hubb Oy przez Sąd Rejonowy w Helsinkach, Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 maja 2022 r. na rachunku bankowym Emitenta zaksięgowano kwotę 200.000 euro wynikającą z realizacji Umowy cesji wierzytelności.