Raport bieżący nr 12/2020

27 lipca 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 r. 

Postawa prawna:  §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za II kwartał 2020 r., którego publikacja zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r., miała nastąpić w dniu 6 sierpnia 2020 r.

Nowy termin publikacji przedmiotowego raportu został wyznaczony na dzień 14 sierpnia 2020 r.