Raport bieżący nr 12/2020

14 września 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Podjęcie decyzji o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 14 września 2020 r. podjął decyzję o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o złożeniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.