Raport bieżący nr 12/2021

25 sierpnia 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 sierpnia 2021 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożone przez Pana Jakuba Rafała. Rezygnacja spowodowana jest planami zawodowymi.