Raport bieżący nr 12/2022 EBI

27 czerwca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2022

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje załącznik do raportu bieżącego EBI nr 9/2022 opublikowanego w dniu 29 kwietnia 2022 r., który omyłkowo nie został dołączony do wyżej wymienionego raportu EBI.

Załącznik nr 1