Raport bieżący nr 13/2020

14 sierpnia 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Postawa prawna:  §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik nr 1