Raport bieżący nr 13/2021

9 czerwca 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 czerwca 2021 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

1. Marcin Kwaśnica posiadał 552 476 akcji Spółki, z których przysługiwało 552 476 głosów, co stanowiło 66,06% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 40,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Michał Sroczyński posiadał 280 065 akcji Spółki, z których przysługiwało 280 065 głosów, co stanowiło 33,49% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 20,60% ogólnej liczby głosów w Spółce.