Raport bieżący nr 14/2020

6 listopada 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu 5 listopada 2020 roku zawarł z Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-131) przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E wpisaną pod numerem KRS 0000407558 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, umowę na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2020 oraz 2021.

Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu wpisana jest na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4055.

Przedmiotowa umowa została zawarta w wykonaniu Uchwały nr 1/26/10/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020-2021

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1