Raport bieżący nr 14/2022 ESPI

28 lipca 2022

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie umowy opracowania oraz dystrybucji gry na platformie Apple App Store.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2022 r. doszło do zawarcia umowy opracowania oraz dystrybucji gry na platformie Apple App Store pomiędzy Spółką, a APPLE INC oraz podmiotami z grupy APPLE, INC („Umowa”).

Na mocy zawartej Umowy, APPLE INC zobowiązał się do sfinansowania stworzenia przez Spółkę nowej gry, która ma zostać wydana na platformie Apple App Store w 2023 roku. Spółka zobowiązała się do stworzenia, wydania oraz odpłatnego wsparcia gry po jej wydaniu.

Pozostałe zapisy Umowy są typowe dla umów produkcyjnych oraz wydawniczych. Inne warunki Umowy objęte są tajemnicą handlową.