Raport bieżący nr 15/2020

10 listopada 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 roku.

Załącznik nr 1