Raport bieżący nr 15/2021

27 września 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Litwiniuka.

Spółka w załączeniu przekazuje życiorys nowo powołanego Członku Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik nr 1