Raport bieżący nr 15/2021

25 sierpnia 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 27 września 2021 roku

Postawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 września 2021 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej P. Błaszczak, R. Błaszczak, R. Gąsiewski, M. Błaszczak, M. Fyk w Warszawie _00-139_ przy Placu Bankowym 1. W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: hello@cherrypickgames.com

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2