Raport bieżący nr 16/2018

13 listopada 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. w dniu 13 listopada 2018 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2018 r. („NWZ”).

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W ramach punktu 10. porządku obrad („Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”) NWZ odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały nr 9 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.