Raport bieżący nr 16/2018

25 października 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 13 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 13 listopada 2018 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1a, XI p.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz załącznikami do uchwał.