Raport bieżący nr 17/2018

13 listopada 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Artura Winiarskiego z dniem 1 grudnia 2018 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka w załączeniu przekazuje informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej Spółki.