Raport bieżący nr 18/2018

14 listopada 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 listopada 2018 roku otrzymał od Pana Przemysława Gadomskiego rezygnację z pełnienia z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku w związku z zamiarem ubiegania się o stanowisko Członka Zarządu Spółki.