Raport bieżący nr 18/2020

5 listopada 2020

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Otrzymanie od fińskiego komornika zwrotu kaucji w wysokości 200.000 euro na utrzymanie zajęcia na majątku KuuHuub Oy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2019, opublikowanego w dniu 25 lipca 2019 r. w sprawie otrzymania postanowienia o zabezpieczeniu należność od KuuHubb Oy zgodnie z prawem fińskim oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2019 opublikowanego w dniu 10 października 2019 r. w sprawie decyzji Zarządu Spółki o nieuzupełnianiu kaucji na zabezpieczenie należności od KuuHubb Oy w związku z decyzją komornika fińskiego, informuje, iż w dniu 5 listopada 2020 r. Spółka otrzymała powiadomienie od fińskiej kancelarii prawnej obsługującej Spółkę („Kancelaria”), iż fiński komornik dokonał zwrotu złożonej przez Spółkę kaucji w kwocie 200.000 euro na rachunek bankowy Kancelarii.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1