Raport bieżący nr 18/2021

26 listopada 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Korekta raportu EBI 17/2021. Otrzymanie wniosku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ. Otrzymanie kandydatury.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3), 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”..

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), przekazuje korektę załącznika do raportu bieżącego EBI 17/2021 dot. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 grudnia 2021 r. („NWZ”).

Zmiana dotyczy wskazanego w załączniku miejsca odbycia NWZ.

Treść przed korektą: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Izbickiej 8A.”

Po korekcie: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej P. Błaszczak, R. Błaszczak, R. Gąsiewski, M. Błaszczak, M. Fyk, T. Merta s.c. w Warszawie (00-139) przy Placu Bankowym 1.”

Jednocześnie, Spółka informuje o otrzymaniu w dniu 25 listopada 2021 r. w godzinach wieczornych, wniosku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 5 ogłoszonego porządku obrad NWZ, oraz zgłoszenie kandydatury pana Kamila Gemry na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje skorygowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ, otrzymany projekt uchwały oraz CV zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zal nr 1
Zal nr 2
Zal nr 3