Raport bieżący nr 19/2021

22 grudnia 2021

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Treść uchwał z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2021 r.

Postawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2021 r.

Spółka informuje, iż akcjonariusz Movie Games S.A. złożył sprzeciw do uchwały nr 1 i 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 10:00, obrady będą kontynuowane w siedzibie Kancelarii Notarialnej P. Błaszczak, R. Błaszczak, R. Gąsiewski, M. Błaszczak, M. Fyk, T. Merta s.c. w Warszawie (00-139) przy Placu Bankowym 1.

W związku z zarządzeniem przerwy w obradach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021 r. nie obradowało nad pkt 5 i 6 ogłoszonego porządku obrad, tj. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zał. nr 1