Raport bieżący nr 19/2021

24 września 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Zawarcie porozumień w sprawie rozwiązania umów zawartych z Pixel Trapps sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia dwóch umów wydawniczych oraz umowy o współpracę z Pixel Trapps sp. z o.o. „Umowy”, Zarząd Cherrypick Games S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu 24 września 2021 r. Emitent zawarł porozumienia o rozwiązaniu Umów  „Porozumienia”. Na mocy Porozumień strony oświadczyły, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń finansowych z tytułu rozwiązania Umów.