Raport bieżący nr 2/2017

23 listopada 2017

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A.( „Spółka”) przekazuje w załączeniu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”