Raport bieżący nr 2/2018

26 marca 2018

Skrócona nazwa emitenta:
CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia
2018 roku

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. _”Spółka”_ działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie _00-014_ przy ul. Moniuszki 1a, XII p.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.