Raport bieżący nr 2/2019

11 kwietnia 2019

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Powiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: 

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Marcina Kwaśnicy oraz Członka Zarządu Pana Michała Sroczyńskiego powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2